28 Σεπ 2008

Δικαιολογητικά μετεγγραφής ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

1. Αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.
2. Κάρτα υγείας με επικολλημένη φωτογραφία του αθλητή σφραγισμένη και θεωρημένη από τον ιατρό, που να  αποδεικνύει ότι ο αθλητής εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου.
2. Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ποδοσφαιριστή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
3. Για τη μετεγγραφή ως ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, Ελλήνων, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαπών που αποκτώνται από το εξωτερικό, απαιτούνται πλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 και τα ακόλουθα αντιστοίχως:
α) Για τους Έλληνες που αποκτώνται από το εξωτερικό, η υποβολή φωτοτυπίας των δύο (2) όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι των 12 ετών για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας
β) Για τους υπηκόους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και η υποβολή των δικαιολογητικών της πρώτης εγγραφής υπηκόων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η ουσιαστική προϋπόθεση της νόμιμης διαμονής στη χώρα και τα δικαιολογητικά 
της πρώτης εγγραφής αλλοδαπών.
δ) Εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται από τον ποδοσφαιριστή η τελευταία ομάδα του στο εξωτερικό, καθώς και η επιθυμία του να εγκαταλείψει την παλαιά ομάδα και την Ομοσπονδία του.
ε) Το πιστοποιητικό της διεθνούς ελευθέρας μετεγγραφής του ποδοσφαιριστή που χορηγείται από την ξένη Ομοσπονδία, το οποίο ζητείται, μετά από αίτηση της νέας ομάδος, υποχρεωτικά μέσω της ΕΠΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου