10 Νοε 2013

Ποδόσφαιρο και Διατροφή

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σούδας, υπό το πνεύμα της ευρύτερης υποστήριξης των αθλητών της και με γνώμονα ότι η διατροφή ενός ποδοσφαιριστή είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της ανάπτυξης και της εξέλιξής του παραθέτει παρακάτω ένα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το ποδόσφαιρο και την διατροφή.

Ποδόσφαιρο & Διατροφή
Το ποδόσφαιρο χαρακτηρίζεται γενικώς ως ένα αερόβιο διαλειμματικό άθλημα, το οποίο περιλαμβάνει περιόδους µε δραστηριότητες υψηλής έντασης. (Stolen at al, 2005), αφού κατά την διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ο ποδοσφαιριστής διανύει κατά μέσο όρο 10-11 χιλιόμετρα (Alghannam, 2012), πραγματοποιώντας παράλληλα και άλλου είδους δραστηριότητες, όπως τάκλιν, άλματα, γυρίσματα, επιταχύνσεις. Θεωρείται όμως ότι είναι ένα πολύ σκληρό άθλημα λόγω της μεγάλης ψυχικής και σωματικής πίεσης στην οποία υπόκεινται οι ποδοσφαιριστές, αφού οι αγώνες διεξάγονται σε συνθήκες έντονης συναισθηματικής διέγερσης και συνεχούς εναλλασσόμενης ατμόσφαιρας, το προπονητικό πρόγραμμα είναι αρκετά επιβαρυμένο και οι τραυματισμοί είναι αρκετά συχνοί. 


Η χρονική περίοδος που συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα είναι το πρώτο 15λεπτο ενός αγώνα όπου οι μύες των αθλητών δεν έχουν προσαρμοστεί πλήρως στην ένταση του αγώνα καθώς και το τελευταίο 15λεπτο, όπου έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα του οργανισμού σε υδατάνθρακες και υπάρχει έλλειψη ηλεκτρολυτών λόγω απώλειας αυτών µέσω του ιδρώτα. Σε αυτές τις καταστάσεις οι αθλητές παρουσιάζουν συμπτώματα κόπωσης, νευρικότητας και μειωμένη απόδοση µε αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τραυματισμοί λόγω κινητικών δυσλειτουργιών. 


Αυξημένος όμως είναι και ο κίνδυνος τραυματισμών στις θερινές σε σχέση µε τις χειμερινές περιόδους, αφού αυτές αντιστοιχούν σε ξηρότερο και πιο υγρό κλίκα. Το γεγονός αυτό εξηγείται λόγω της µμεγαλύτερης αύξησης της κεντρικής θερμοκρασίας του σώματος και κατ' επέκταση της αυξημένης απώλειας υγρών και ηλεκτρολυτών µέσω του ιδρώτα.

Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το ποδόσφαιρο ένα εξαιρετικά απαιτητικό άθλημα µε ειδικές διατροφικές ανάγκες, οπότε η σημασία της σωστής διατροφής είναι εμφανής, αφού ο αθλητής θα πρέπει να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος µε ενέργεια έτσι ώστε να µμπορεί να αντεπεξέλθει στην ένταση και τη διάρκεια του αγώνα καθώς και στην προπόνηση. 

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι η σωστή διαιτητική αγωγή ενός ποδοσφαιριστή, σε συνδυασμό πάντα µε τη σωστή προπονητική, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο:

  • στη βελτίωση της φυσικής του κατάστασης
  • στην ετοιμότητα και εγρήγορσή του
  • στην γρήγορη επούλωση των τραυμάτων του και στην ταχύτερη ανάρρωσή του,
  • στη διατήρηση μίας σταθερής ποιοτικής και ποσοτικής αθλητικής του απόδοσης χωρίς διακυμάνσεις,
  • στη μεγιστοποίηση της αθλητικής του απόδοσης,
  • στην ικανότητά του να αντεπεξέλθει σε αγώνα υψηλής έντασης και μεγάλης διάρκειας,
  • στην αύξηση της αντοχής του και
  • στη σωστή αύξηση του μυϊκού του όγκου.
Λανθασμένη διαιτητική αγωγή ή προπόνηση ή συνδυασμός αυτών µμπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή ανεπαρκή κάλυψη των απαιτήσεων του σε θρεπτικά συστατικά, κόπωση, αδυναμία, ανεξέλεγκτη απώλεια του σωματικού του βάρους και κατ' επέκταση μείωση της αθλητική; του απόδοσης.


Η χρήση συμπληρωμάτων που επιλέγεται από πολλούς αθλητές σε τέτοιες περιπτώσεις επιλύει ίσως προσωρινά την εμφάνιση των παραπάνω προβλημάτων, χωρίς ωστόσο να επιλύει το πρόβλημα, αλλά εν αντιθέσει µμερικές φορές μπορεί και να επισκιάσει την ύπαρξη κάποιας διατροφικής έλλειψης, καθώς φαίνεται ότι η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στα συμπληρώματα είναι ελάχιστη σε σχέση µε την απορρόφηση τους από τα τρόφιμα.

Εν κατακλείδι, η σωστή διαιτητική αγωγή είναι αναγκαία όχι µόνο για την επαρκή; κάλυψη των ημερήσιων αναγκών των αθλητών, οι οποίες είναι διαφορετικές από αθλητή σε αθλητή και µμεταβάλλονται ανάλογα το τύπο και τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά και για την πρόληψη τυχόν διατροφικών ελλείψεων, οι οποίες µμειώνουν την αθλητική απόδοση, καθώς και την ανάπτυξη του αθλητή αν αυτός βρίσκεται σε αυτό το στάδιο της ζωής του.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου